[28 กรกฎาคม] ประกาศการบำรุงรักษา Redfinger Cloud Phone

เรียนผู้ใช้ทุกท่าน

เซิร์ฟเวอร์ไทยจะทำการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์คลาวด์ในเวลา 16:00-18:00 (UTC+8) ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม  ค่าชดเชยการบำรุงรักษาคือจะได้รับเวลา 3 ชั่วโมงเพิ่ม และคุณสามารถกดรับได้ด้วยตัวเอง

การบำรุงรักษานี้จะรวมถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น การรีบูตเซิร์ฟเวอร์ อาจทำให้ระบบเสียหายและข้อมูลสูญหาย เมื่อระบบจะเปิดใช้งานได้ หากโทรศัพท์คลาวด์ของคุณเสียหาย คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้  ในช่วงการปิดซ่อมบำรุง กระบวนการทั้งหมดบนโทรศัพท์คลาวด์ของคุณจะถูกปิด  ในระหว่างการบำรุงรักษา คุณจะไม่สามารถควบคุมโทรศัพท์คลาวด์ของคุณได้ ระยะเวลาการบำรุงรักษาอาจขยายหรือยุติเร็วขึ้นโดยจะไม่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง  เราขออภัยในความไม่สะดวก

Redfinger Cloud Phone Maintenance Notice