[7 กรกฎาคม] ประกาศซ่อมบำรุงโทรศัพท์คลาวด์ Redfinger

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน,

เซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยได้กำหนดการซ่อมบำรุงปกติในช่วงเวลา 02:00 ถึง 03:00 น. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 วันศุกร์ ตามเขตเวลา UTC/GMT+8 ชั่วโมง ได้ทำการเพิ่มการชดเชยเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับโทรศัพท์คลาวด์เหล่านี้ก่อนทำการซ่อมบำรุง

การซ่อมบำรุงจะรวมการปิดใช้งานอย่างสุภาพและการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ กิจกรรมของโทรศัพท์คลาวด์ทั้งหมดจะถูกระงับโดยเฉพาะเมื่อเริ่มการซ่อมบำรุง ช่วงเวลาซ่อมบำรุงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากเกิดความเสียหายทางฮาร์ดแวร์ในระหว่างการซ่อมบำรุง เราจะทำการแทนที่โทรศัพท์คลาวด์เก่าของคุณด้วยโทรศัพท์คลาวด์ใหม่โดยอัตโนมัติ ขออภัยล่วงหน้าหากเกิดความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

Redfinger Cloud Phone Maintenance Notice