เข้าสู่ระบบ

เปิดซอฟต์แวร์ Redfinger ที่คุณติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เลือกเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"

เข้าสู่ระบบบัญชี Redfinger ของคุณ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลสามารถป้อนบัญชีอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้โดยตรงเลย

sign in with Google, redfinger windows

เข้าสู่ Redfinger บนคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้งาน Cloud Phone ได้ดังที่แสดงในรูป

redfinger cloud phone log in interface