วิธีการอัพเกรดอุปกรณ์บนเว็บ

หากคุณเป็นผู้ใช้ Redfinger ใหม่ คุณสามารถสมัครใช้งานทดลองฟรีและเพลิดเพลินกับตัวจำลอง Android ซึ่งจะมีอายุสักหลายชั่วโมง หากต้องการอัพเกรดอุปกรณ์ ให้คลิกที่ส่วน "เครื่องมือ" แล้วเลือก "อัพเกรด"

Redfinger Upgrade Device Step 1

Redfinger Upgrade Device Step 2

ในขั้นตอนถัดไป คุณควรคลิกที่ "เลือกโทรศัพท์คลาวด์" แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการอัพเกรดหรือเลือกทั้งหมด ควรทราบว่าคุณจะไม่สามารถลดระดับอุปกรณ์ได้ และเวลาที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหากคุณอัพเกรดระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

Redfinger Upgrade Device Step 3Redfinger Upgrade Device Step 4

หลังจากที่คุณเลือกโทรศัพท์คลาวด์แล้ว คุณจะถูกถามให้เลือกแผนที่คุณต้องการและเลือกเซิร์ฟเวอร์

Redfinger Upgrade Device Step 5Redfinger Upgrade Device Step 6

หลังจากที่ทำขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว คุณจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลและคลิกที่ "อัพเกรดตอนนี้" อุปกรณ์ที่คุณอัพเกรดจะพร้อมใช้งานภายในเวลาสั้น ๆ

Redfinger Upgrade Device Step 7

หมายเหตุ: เวลาที่เหลือของโทรศัพท์คลาวด์จะไม่เปลี่ยนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนจาก KVIP เป็น K10