การใช้รหัสแลกรับรางวัล

รหัสแลกรับรางวัลของ Redfinger Cloud Phone สามารถใช้ได้สามวิธีดังต่อไปนี้:

redfinger

คลิก "เพิ่ม Cloud Phone ใหม่" เลือก "ใช้รหัสแลกรับรางวัลจ่ายเงินล่วงหน้า" และป้อนรหัสแลกรับรางวัลเพื่อรับ Cloud Phone

แลกรหัสเปิดใช้งาน

ใน "ใช้รหัสแลกรับรางวัลจ่ายเงินล่วงหน้า" เลือก "เพิ่ม Cloud Phone ใหม่" หรือ "ต่ออายุ Cloud Phone" เพื่อรับเวลาการใช้งานของ Cloud Phone

เพิ่ม Cloud Phone ใหม่

คลิก "ต่ออายุ" หรือ "เพิ่มใหม่" เลือก "ใช้รหัสแลกรับรางวัลจ่ายเงินล่วงหน้า" และป้อนรหัสแลกรับรางวัลเพื่อรับ Cloud Phone

ต่ออายุ Cloud Phone