เปลี่ยนภาษา

ไปที่แอป Redfinger เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้คุณที่สุด และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Redfinger ของคุณ

How to Switch Language on Redfinger Cloud Phone

เข้าสู่ Cloud Phone คลิกการตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล > ภาษา > เลือกภาษาที่คุณต้องการ

switch language - settingswitch language - systemswitch language, redfinger cloud phonechoose English language, redfinger cloud phone

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาใน Cloud Phone ได้