ต่ออายุ Cloud Phone

เปิดอุปกรณ์ Cloud Phone ที่คุณต้องการต่ออายุ แล้วคลิกปุ่ม "ต่ออายุ" ที่มุมขวาบนของหน้าเพื่อเข้าสู่หน้าการต่ออายุ

renew redfinger cloud phone

มีทั้งหมดสองวิธีในการต่ออายุ:

1. คลิก "ต่ออายุผ่านเว็บไซต์ทางการ" ข้ามไปที่เว็บไซต์ทางการเพื่อทำการต่ออายุ

choose plan to renew redfinger cloud phone

เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณและทำการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่แอป Redfinger แล้วคลิกปุ่ม "รีเฟรช" คุณจะเห็นว่าเวลาการใช้งานของ Cloud Phone เครื่องนี้เพิ่มขึ้น

2. คลิก "ต่ออายุด้วยรหัสแลกรับรางวัล" และใช้รหัสแลกรับรางวัลเพื่อต่ออายุ

ป้อนรหัสแลกรับรางวัลที่ซื้อจากร้านตัวแทนทางการเพื่อต่ออายุ Cloud Phone

use redeem code to renew cloud phone

หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว ให้กลับไปที่แอป Redfinger แล้วคลิกปุ่ม "รีเฟรช" คุณจะเห็นว่าเวลาการใช้งานของ Cloud Phone เครื่องนี้เพิ่มขึ้น