รีบูต รีเซ็ต เปลี่ยนชื่อ

คลิกไอคอน "การตั้งค่า" ที่มุมบนขวาในหน้าหลักของ Cloud Phone เพื่อทำการรีบูต รีเซ็ต และเปลี่ยนชื่อ

รีบูต:

เลือก "รีบูต" และคลิกยืนยันเพื่อทำการรีบูต Cloud Phone การรีบูต Cloud Phone สามารถปิดการทำงานเบื้องหลังได้โดยสมบูรณ์ ปล่อยการใช้งาน CPU และคืนค่าความเร็วในการทำงานของ Cloud Phone

รีบูต รีเซ็ต เปลี่ยนชื่อ

รีเซ็ต (คืนค่าโรงงาน):

เลือก "คืนค่าโรงงาน" และคลิกยืนยันเพื่อทำการรีเซ็ต Cloud Phone (คืนค่าโรงงาน) การคืนค่าโรงงานจะล้างข้อมูลทั้งหมดบน Cloud Phone ขอแนะนำให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

รีบูต รีเซ็ต เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ:

เลือก "เปลี่ยนชื่อ" ป้อนชื่อของ Cloud Phone ที่จะเปลี่ยน แล้วคลิกยืนยัน ชื่อที่กำหนดเองของ Cloud Phone สามารถผสมตัวอักษรหรือตัวเลขได้ไม่เกิน 12 หลักเท่านั้น

รีบูต รีเซ็ต เปลี่ยนชื่อ